Ancora

Porady dla wierzycieli i dłużników.

Porady

Wróć do listy porad

Ograniczenia dochodzenia wierzytelności

Najczęstszą przyczyną ograniczającą dochodzenie wierzytelności – zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej jest ogłoszenie upadłości dłużnika, obejmującej zarówno likwidację jego majątku, jak i uwzględniającej opcję zawarcie z nim układu. Dlatego też, w przypadku nasilających się opóźnień, radzimy oddać obsługę takich wierzytelności naszej firmie. Zbyt długi czas reakcji na opóźnienia w płatnościach, brak konsekwencji w działaniu, często pozwala dłużnikowi skutecznie zabezpieczyć swój majątek, a także ograniczyć możliwość dochodzenia należności. 


Również przedawnienie wierzytelności wpływa na ograniczenie skuteczności ich dochodzenia od dłużnika. 

Pracownicy firmy ANCORA-FINANSE, chcąc zredukować ryzyko niewypłacalności dłużnika poprzez szczególną ochronę wierzytelności, stosują tzw. skargę paulińską. Stanowi ona uprawnienie wierzyciela do zakwestionowania skuteczności krzywdzącej go czynności prawnej, zrealizowanej między dłużnikiem i osobą trzecią. W konsekwencji wierzyciel może żądać, by taka czynność prawna została uznana w stosunku do niego za bezskuteczną i przeprowadzić skuteczną egzekucję z tego majątku.

7

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA