Ancora

Porady dla wierzycieli i dłużników.

Porady

Wróć do listy porad

Jak odzyskać dług – krok po kroku

Przedsiębiorca może skutecznie odzyskiwać swoje należności, a nawet zapobiegać zatorom płatniczym. Musi jednak działać konsekwentnie – najpierw na etapie działań prewencyjnych, a jeśli te nie pomogą, także później, wykorzystując wszelkie możliwości.

Jak wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, w Polsce prawie 80% przedsiębiorstw ma trudności z odzyskaniem na czas swoich należności. W styczniu 2014 roku tylko 22,6%  badanych stwierdziło, że taki problem ich nie dotyczy.

Największe trudności z odzyskiwaniem pieniędzy mają firmy małe – większe dysponują często rozbudowanymi działami windykacji oraz procedurami, które pozwalają szybko reagować na pojawiające się opóźnienia.

Jednak każda firma, bez względu na rozmiar, może ograniczyć skalę problemu, a nawet zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom. Ważne, aby o wypłacalności kontrahenta myśleć na każdym etapie współpracy, a nawet przed podpisaniem umowy.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

To stare powiedzenie idealnie pasuje do sytuacji współczesnego przedsiębiorcy. Już na etapie rozpoczynania współpracy z danym kontrahentem, może on zapobiec sytuacji, w której zrealizuje zamówienie, ale nie doczeka się płatności. Rozwiązaniem jest sprawdzenie firmy w rejestrach dłużników. Jeśli dana firma już w nim figuruje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odzyskanie należności od takiego kontrahenta napotka trudności. Warto już na wstępie przemyśleć, czy współpraca z danym partnerem jest dla firmy tak ważna, że opłaca się podjąć ryzyko.

Zminimalizowanie problemu będzie możliwe także dzięki pieczęci prewencyjnej. Warto w tym celu podjąć współpracę z kancelarią prawną lub firmą windykacyjną i na wszystkich fakturach umieszczać informację ostrzegającą, że brak terminowej płatności będzie skutkował działaniami ze strony wyspecjalizowanego podmiotu. Można się spodziewać, że przynajmniej niektórzy kontrahenci w pierwszej kolejności będą opłacać właśnie te faktury, które opatrzone zostały pieczęcią.

Kolejne rozwiązanie jest również proste, a jednak przez wiele mniejszych firm lekceważone. Przedsiębiorca powinien skrupulatnie kontrolować terminy płatności i na bieżąco przypominać partnerom transakcji o należnościach. Należy to robić regularnie, a nie, jak w wielu firmach, od czasu do czasu. Dobrze też wprowadzić system, zgodnie z którym kontrahent nie będzie mógł zamówić kolejnych usług, dopóki nie ureguluje faktur z przekroczonymi terminami płatności.

Sądu można uniknąć

- Większość przedsiębiorców w przypadku, gdy w firmie ulegnie awarii  kserokopiarka korzysta z usług serwisu, ponieważ samodzielne naprawy mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku– mówi Paweł Buszkiewicz, dyrektor zarządzający w firmie Ancora-Finanse. – Podobnie może być z czynnościami windykacyjnymi, gdzie nieumiejętne ich prowadzenie może spowodować np. przedawnienie długu, nieodzyskanie od dłużnika zwrotu wszystkich należności, a w najgorszym przypadku nawet utratę płynności finansowej – dodaje.

Gdy pojawia się problem z zaległymi płatnościami, firma windykacyjna może znacznie ułatwić odzyskanie długu, szczególnie na etapie postępowania przedsądowego. Wielu kontrahentów inaczej potraktuje wezwanie do zapłaty sygnowane podpisem wierzyciela, inaczej natomiast wezwanie od firmy windykacyjnej, profesjonalnie zredagowane przez prawników.

Współpraca z windykatorem nie musi prowadzić do natychmiastowego odzyskania długu, ale może ten proces ułatwić. Dłużnik, który wcześniej unikał kontaktu z wierzycielem, po reakcji ze strony firmy windykacyjnej może być bardziej skłonny do negocjacji, w wyniku których dojść może do ugody, czy też do ustalenia (w wyniku przeprowadzonych negocjacji) nowego harmonogramu płatności.

Dopiero gdy wszystkie polubowne próby odzyskania długu zawiodą, sprawa jest kierowana na drogę sądową. Na tym jednak możliwości współpracy z firmą windykacyjną wcale się nie kończą.

Przez sąd do odzyskania długu

Firma windykacyjna pomoże skuteczniej zawalczyć o odzyskanie należności również na etapie postępowania sądowego. Zanim sprawa ostatecznie trafi do sądu, można jeszcze raz spróbować wystosować do dłużnika ostateczne przedprocesowe wezwanie do zapłaty z propozycją ugody.

Jeśli to nie przyniesie pozytywnych skutków, pozostaje przygotować pozew. Pisma procesowe przedsiębiorca może przygotowywać samodzielnie lub korzystając z pomocy profesjonalistów.

Gdy sprawa trafi na wokandę, a następnie zakończy się po myśli wierzyciela, musi on jeszcze wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Warto wiedzieć, że w toku postępowania prawnicy działający na rzecz wierzyciela mogą dążyć do zabezpieczenia majątku dłużnika. Straci on wówczas możliwość zarządzania swoim mieniem, a to zapobiegnie sytuacji, w której majątek zostanie ukryty lub przekazany innym osobom.

Wsparcie na etapie egzekucyjnym

Nie zawsze jednak stan posiadania dłużnika udaje się zabezpieczyć podczas postępowania sądowego. Czasem trzeba dopiero ustalić majątek dłużnika. Zadanie to można powierzyć komornikowi, ale warto wziąć pod uwagę zlecenie tego zadania firmie windykacyjnej, która będzie z komornikiem współpracowała.

- Nasze działania mają na celu wskazanie kont bankowych, na których znajduje się gotówka, wskazanie ruchomości nadających się do szybkiego zbycia, a także kontrolę działań komornika. Staramy się maksymalnie ułatwić pracę komornikowi poprzez wskazanie odpowiednich składników majątku dłużnika – mówi Paweł Buszkiewicz.

Nieudana egzekucja nie kończy sprawy

Gdy pomimo wyroku z klauzulą wykonalności oraz innych przeprowadzonych działań pieniędzy nie uda się odzyskać, pozostaje jeszcze przeprowadzenie postępowania sądowego w celu wpisania dłużnika do ogólnokrajowego sądowego rejestru niewypłacalnych dłużników.

W przypadku spółki prawa handlowego można także wytoczyć sprawę prezesowi lub członkom zarządu, dążąc do zaspokojenia roszczenia z ich majątku prywatnego.

Warto także wiedzieć, że wierzytelności można sprzedać, choć na zainteresowanie nimi można liczyć głównie wtedy, gdy kupujący dostrzega szanse na odzyskanie należności. Jeśli nie, pozostają działania windykacyjne opisane powyżej, najlepiej z udziałem sprawdzonej firmy lub kancelarii.

- W procesie windykacji bardzo istotne jest doświadczenie, przepływ informacji oraz szybkość działania. Warto wybierać nowoczesne firmy windykacyjne, które są na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami – mówi dyrektor Ancora-Finanse. – Należy też zwrócić uwagę na dociekliwość w pozyskiwaniu informacji, ponieważ podczas dalszych czynności, każda informacja o dłużniku może być przydatna.

Artykuł dostępny na trendbiz.pl

16

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA