Ancora

Porady dla wierzycieli i dłużników.

Porady

Wróć do listy porad

Informacje dla dłużników

W sytuacji istnienia wymagalnych długów, celem firmy ANCORA-FINANSE jest wypracowanie rozwiązania, które będzie zadawalające zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. W swoich działaniach zawsze dążymy do wypracowania racjonalnego scenariusza zmierzającego do spłaty długu. Często nasze działania mają na celu także pomoc dłużnikom w zakresie odzyskania jego wierzytelności i tym samym zaspokojenie naszych Klientów. 

Proponujemy taką formę spłaty długu, która pozwoli na polubowne załatwienie sprawy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych dłużnika. Naszym celem jest zachowanie współpracy w przyszłości pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. 

Tylko takie postępowanie gwarantuje zachowanie dobrego imienia firmy dłużnika i dalsze dobre relacje w przyszłości. Rozumiemy, że każda firma może mieć problemy finansowe, dlatego też kładziemy bardzo dużą uwagę na układającą się współpracę pomiędzy dłużnikiem a klientem. 

Po otrzymaniu pisma z firmy ANCORA-FINANSE bądź z Kancelarii, bardzo prosimy o:

 • zapoznanie się całą kwotą długu, łącznie z należnymi odsetkami
 • w przypadku jakichkolwiek niejasności, bardzo prosimy o przygotowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających Państwa stanowisko
 • przygotowanie propozycji spłaty zadłużenia
 • kontakt z firmą ANCORA-FINANSE w celu wstępnegoustalenia spłaty zadłużenia wobec wierzyciela.
 • 4

  do góry

  Arkana

  Naszym partnerem jest
  Kancelaria Prawna
  ARKANA