Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Zakup wierzytelności

Oferujemy kupno wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. Usługa ta polega na przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wierzytelności na ANCORA-FINANSE. Transakcja dokonywana jest na podstawie umowy zakupu wierzytelności. Nasi Klienci uzyskują:

  • poprawę płynności finansowej uzyskując środki finansowe ze sprzedaży, 
  • poprawę wyników finansowych dzięki wyksięgowaniu należności i likwidacji rezerw,
  • redukcję zobowiązan finansowych,  
  • unikają ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym lub polubownym, 
  • unikają ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika.

Oferta cenowa przygotowywana jest indywidulanie - dla każdego przypadku.

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA