Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Współpraca z syndykami i likwidatorami

Oferujemy kupno od syndyków i likwidatorów pakietów wierzytelności będących w posiadaniu podmiotów znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji. Dzięki temu przyspieszamy zakończenie procesu upadłości bądź likwidacji spółki. W wyniku przeprowadzonej transakcji bierzemy na siebie całkowite ryzyko związane z dochodzeniem należności i dalej prowadzimy działania windykacyjne we własnym imieniu.

Cesji podlegać mogą wierzytelności bez względu na źródło ich powstania.

Oferta cenowa przygotowywana jest w oparciu o informacje dotyczące m.in.: sytuacji dłużników, tytułów egzekucyjnych, kwoty zobowiązań, itp.

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA