Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Postępowania przedegzekucyjne i egzekucyjne

Postępowanie to ma na celu ostateczne odzyskanie należności. Po uzyskaniu wyroku sądu wyznaczamy komornika, który przeprowadzi egzekucje należności. Wcześniej, po uzyskaniu tytułu wykonawczego ponownie wysyłamy wezwanie do zapłaty i kieruje wniosek egzekucyjny.

Inne nasze działania mają na celu wskazanie kont bankowych, na których znajduje się gotówka, wskazanie ruchomości nadających się do szybkiego zbycia, kontrolę działań komornika. Naszym zadaniem jest maksymalne ułatwienie pracy komornika poprzez wskazywanie odpowiednich składników majątku dłużnika.

Na każdym etapie sprawy przygotowujemy porozumienia i ugody możliwe do wynegocjowania w toku wszczynanych postępowań egzekucyjnych, prowadzimy korespondencję z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a także sprawdzamy stan spraw znajdujących się w postępowaniu przedegzekucyjnym i egzekucyjnym.

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA