Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to bardzo skuteczny sposób na mobilizowanie kontrahentów do terminowego regulowania należności. Umieszczanie pieczęci na wystawianych fakturach i innych dokumentach  handlowych jest sygnałem, że w przypadku opóźnienia w płatnościach firma może podjąć natychmiastowe działania windykacyjne. Uświadomienie bowiem niesolidnym dłużnikom o konsekwencjach wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną często jest wystarczającym środkiem zapobiegawczym.

Klient posiadający pieczęć prewencyjną sam decyduje, kiedy i w stosunku do jakiego kontrahenta chce zastosować działania prewencyjne.

Korzyści związane z pieczęcią prewencyjną:

  • poprawa płynności finansowej firmy, dzięki terminowej spłacie zobowiązań przez klientów
  • zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów
  • minimalizacja kosztów windykacji opóźnionych należności – lepiej zapobiegać, aniżeli leczyć
  • uatrakcyjnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA