Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Postępowania sądowe

W przypadku nieskuteczności postępowania polubownego sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Na podstawie udzielonych przez Klienta pełnomocnictw i przekazanych dokumentów, przygotowujemy pozew. W ramach postępowania sądowego wykonywane są następujące czynności:

  • Redagowanie wezwań do zapłaty, pism procesowych, przygotowywanie odpowiedzi na zarzuty dłużnika
  • Po uzyskaniu nakazu zapłaty radcowie prawni występują o nadanie wyrokowi klauzuli wykonywalności
  • Prawnicy zabezpieczają także majątek dłużnika celem wyegzekwowania należnych wierzytelności. Dłużnik traci prawo do swobodnego dysponowania zabezpieczonym majątkiem. Takie działania uniemożliwiają dłużnikowi ukrycie lub pozbywania się zabezpieczonego majątku.

Na każdym etapie sprawy przygotowujemy porozumienia i ugody możliwe do wynegocjowania w toku wszczynanych postępowań sądowych, prowadzimy korespondencję z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych postępowań sądowych, sprawdzamy stan spraw znajdujących się w postępowaniu sądowym.

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA