Ancora

Oferta poparta wieloletnim doświadczeniem.

Due diligence

DUE DILIGENCE - analiza sytuacji firm na zlecenie inwestorów i zarządzających firmami.

Proces DUE DILIGENCE oznacza zebranie informacji z wielu obszarów działalności firmy, a następnie przeprowadzanie na ich podstawie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przeprowadzamy je na zlecenie inwestorów chcących inwestować w przedsiębiorstwo lub dla zarządzających firmami. Na podstawie otrzymanych informacji, dokumentów i struktury organizacji firmy oraz jej działania, wskazujemy mocne i słabe strony oraz potencjalne zagrożenia dla niej. 

Analizy biznesowe, finansowe i prawne pozwalają inwestorom ocenić poziom ryzyka oraz ocenić potencjalny zwrot z inwestycji w dane przedsiębiorstwo.

Analiza nasza obejmuje poniższe obszary funkcjonowania firmy:

Wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa:

 • Analiza struktury przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływu informacji między pracownikami
 • Zakres obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników
 • Funkcjonowanie poszczególnych działów firmy
 • Systemy motywacyjne dla pracowników

Analiza finansowa przedsiębiorstwa:

 • Analiza aktywów
 • Analiza pasywów
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych
 • Struktura przychodów i kosztów
 • Struktura majątkowo-kapitałowa
 • Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw
 • Rentowność sprzedaży i kapitałów
 • Wydajność i wystarczalność gotówkowa
 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza planowanie, kontroli wykonywania, polityki rachunkowości, metod rozliczania kosztów i ustalania cen

Analiza aspektów prawnych przedsiębiorstwa:

 • Umowy kredytowe, ubezpieczeniowe firmy
 • Kluczowe umowy z odbiorcami i dostawcami
 • Umowy zatrudnienia oraz inne umowy cywilno-prawne z pracownikami
 • Statut przedsiębiorstwa, protokoły i uchwały zarządu oraz zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy
 • Analiza prawna znaków towarowych i wzorów przemysłowych przedsiębiorstwa i jego produktów

Analiza istniejących systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem:

 • Ocena wewnętrznych rozwiązań i systemów informatycznych przedsiębiorstwa
 • Możliwości wdrożenia/analiza wykorzystania wewnętrznych systemów ERP
 • Analiza jakości danych otrzymywanych dzięki systemom informatycznym

Wycena DUE DILIGENCE przez firmę ANCORA-FINANSE dokonywana jest na podstawie danych finansowych podmiotu objętego badaniem oraz zakresu prac do wykonania.

do góry

Arkana

Naszym partnerem jest
Kancelaria Prawna
ARKANA